Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły O Federacji Inicjatyw Oświatowych
O Federacji Inicjatyw Oświatowych

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest stowarzyszeniem organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i rozwojem wsi.

FIO została założona w 1999 roku, aby pomóc mieszkańcom wsi w ratowaniu likwidowanych małych szkół. Mamy więc wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczności lokalnych w zakładaniu własnych (publicznych i niepublicznych) szkół w miejsce placówek zlikwidowanych przez samorząd.

W wyniku tych doświadczeń opracowaliśmy model Małej Szkoły, prowadzonej przez stowarzyszenie rozwoju wsi, zgodnie z którym powstało ponad 350 Małych Szkół.

Za tę działalność FIO została w 2001 roku odznaczona Nagrodą Główną Pro Publico Bono.

Od 2005 roku pomagamy zakładać Małe Przedszkola, których prowadzenie również przejmują stowarzyszenia rodziców. Ze środków europejskich powstało przy udziale FIO 130 takich placówek edukacji przedszkolnej w siedmiu województwach.

W 2009 r. FIO wraz z czwórką partnerów regionalnych rozpoczęła realizację trzyletniego projektu edukacyjnego "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

W ostatnich latach wspieramy również samorządy gminne, które nie mając wystarczających środków na utrzymanie małych szkół, pragną zachęcić mieszkańców wsi do założenia organizacji pozarządowej i przejęcia prowadzenia szkoły.

Realizujemy projekty adresowane do stowarzyszeń rozwoju wsi, prowadzących szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne.

 

***

 

Stronę akcji "Ratuj szkoły" założyliśmy, aby:

  • monitorować przejmowanie szkół – przekazywanie ich przez samorządy innym organom prowadzącym i zakładanie nowych w miejsce zamkniętych szkół samorządowych,

  • nagłośnić problemy oświaty wiejskiej,

  • zbudować lobby osób, organizacji, firm, którym bliska jest idea zwiększania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i wspierania rozwoju cywilizacyjnego wsi,

  • umożliwić wywieranie społecznego nacisku na rząd i parlament RP, aby sprawy edukacji zostały uznane za priorytetowe i były dyskutowane ponad podziałami politycznymi.

 

***

 

Stronę utworzyliśmy ze środków otrzymanych od Pani Anny Streżyńskiej – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która w dowód uznania dla naszych działań na rzecz edukacji przekazała Federacji połowę Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, którą otrzymała za swoją działalność w 2007 roku.

Inne nasze strony:

Strona Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacja
Inicjatyw Oświatowych

Strona projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły
w Wielki Świat

Strona projektu Mazowieckie Małe Przedszkola

Mazowieckie
Małe Przedszkola

srw

Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi

Strona projektu Mała Szkoła na Turystycznym Szlaku

Mała Szkoła
na Turystycznym Szlaku

srw

Aktywne porozumienie
obywatele-samorząd