Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły


Strona archiwalna akcji prowadzonej przez Federację Inicjatyw Oświatowych w styczniu i lutym 2009 roku, w końcowej fazie prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Aktualne informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo w serwisie FIO.

 
List FIO do Małych Szkół

 

List FIO do Małych Szkół - pobierz plik pdf (102 KB) List FIO do Małych Szkół - pobierz plik Word (128 KB) Warszawa, 18 stycznia 2009 r.

Uwaga Małe Szkoły,
Uwaga samorządowe szkoły wiejskie zagrożone likwidacją,

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy, Prezesi stowarzyszeń, Mieszkańcy wsi,
Wszyscy, dla których rozwój wsi i Polski jest ważny,

W Sejmie trwają prace nad zmianami zapisów ustawy o systemie oświaty. Federacja Inicjatyw Oświatowych stara się na nie wpływać, biorąc aktywny udział w pracach podkomisji i komisji. Chcemy zgłosić, poprzez posłów, poprawki do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej…
 
List FIO do rodziców małych dzieci

 

List FIO do Rodziców - pobierz plik pdf (100 KB) List FIO do Rodziców - pobierz plik Word (126 KB) Warszawa, 18 stycznia 2009

Drodzy Rodzice,

Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do upowszechnienia edukacji przedszkolnej i obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Problem jednak polega na tym, że w praktyce MEN nie ma wpływu na gminy dopóty, dopóki edukacja przedszkolna nie będzie obowiązkowa. To gminy bowiem z własnego budżetu finansują edukację przedszkolną i same decydują, czy chcą założyć i prowadzić placówki przedszkolne.

Obowiązujące prawo daje jednak możliwość utworzenia placówki innym podmiotom – organizacjom pozarządowym, firmom, osobom fizycznym. Federacja Inicjatyw Oświatowych, na podstawie wieloletnich doświadczeń, zachęca do tego, aby były to organizacje pozarządowe – najlepiej stowarzyszenia rodziców lub organizacje kobiece. Bardzo dobre są do tego stowarzyszenia rozwoju wsi, do których zakładania od dawna zachęcamy mieszkańców wsi, sołtysów i rady sołeckie. Uważamy też, że warto na poziomie miasteczek i osiedli w większych miastach tworzyć podobne stowarzyszenia, które organizowałyby mieszkańców na zasadzie wspólnoty sąsiedzkiej, osiedlowej czy parafialnej.

Więcej…
 
Stanowisko FIO w sprawie zmian w ustawie

 

Stanowisko FIO - pobierz plik pdf (117 KB)
Stanowisko FIO - pobierz plik Word (141 KB)
Warszawa, 16 stycznia 2009 r.

Federacja Inicjatyw Oświatowych z zadowoleniem przyjmuje projekt MEN objęcia obowiązkiem przedszkolnym dzieci pięcioletnich. Uważamy, iż jest to krok w dobrym kierunku. Ważne jest, aby jak najszybciej wszystkie dzieci od trzeciego roku życia miały możliwość uczestniczenia w edukacji przedszkolnej. Zwiększy to ich szanse edukacyjne w przyszłości.

Warunkiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest przygotowanie systemu jej finansowania, który byłby spójny, racjonalny i oparty na rachunku ekonomicznym.

Więcej…