Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły Propozycje do ustawy Propozycje senatorów
Propozycje senatorów

Ikonka pdf

Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (poprawki przyjęte na posiedzeniu 5.02.2009 r.)

Ikonka pdf

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu z 3.02.2009 do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw