Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły Propozycje do ustawy Propozycje posłów
Propozycje posłów

Ikonka pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tekst ujednolicony, z wyróżnionymi zmianami, które wprowadził Sejm (druk senacki nr 431)

Ikonka pdf

Ustawa o  zmianie  ustawy  o  systemie oświaty  oraz  o  zmianie  niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23.01.2009 r., przekazana do  rozpatrzenia  przez  Senat (druk senacki nr 431)