Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły List FIO do rodziców małych dzieci
List FIO do rodziców małych dzieci

 

List FIO do Rodziców - pobierz plik pdf (100 KB) List FIO do Rodziców - pobierz plik Word (126 KB) Warszawa, 18 stycznia 2009

Drodzy Rodzice,

Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do upowszechnienia edukacji przedszkolnej i obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Problem jednak polega na tym, że w praktyce MEN nie ma wpływu na gminy dopóty, dopóki edukacja przedszkolna nie będzie obowiązkowa. To gminy bowiem z własnego budżetu finansują edukację przedszkolną i same decydują, czy chcą założyć i prowadzić placówki przedszkolne.

Obowiązujące prawo daje jednak możliwość utworzenia placówki innym podmiotom – organizacjom pozarządowym, firmom, osobom fizycznym. Federacja Inicjatyw Oświatowych, na podstawie wieloletnich doświadczeń, zachęca do tego, aby były to organizacje pozarządowe – najlepiej stowarzyszenia rodziców lub organizacje kobiece. Bardzo dobre są do tego stowarzyszenia rozwoju wsi, do których zakładania od dawna zachęcamy mieszkańców wsi, sołtysów i rady sołeckie. Uważamy też, że warto na poziomie miasteczek i osiedli w większych miastach tworzyć podobne stowarzyszenia, które organizowałyby mieszkańców na zasadzie wspólnoty sąsiedzkiej, osiedlowej czy parafialnej.

Organizowanie się można zacząć od tworzenia tzw. stowarzyszeń zwykłych, bez osobowości prawnej. Mogą one wspierać szkołę czy przedszkole, ale nie mogą takiej placówki prowadzić. Prowadzić placówkę może tylko organizacja z osobowością prawną, a więc stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie.

Przykładowe materiały ułatwiające zarejestrowanie stowarzyszenia rozwoju wsi będą wkrótce umieszczone na naszej stronie. Statut stowarzyszenia dla mieszkańców miast, osiedli, parafii itd. może różnić się tylko nazwą i inaczej sformułowanymi celami statutowymi.

Jeżeli dysponuje się lokalem, który zostanie zaakceptowany przez sanepid i straż pożarną, zarejestruje się placówkę do końca sierpnia  i do 30 września danego roku zgłosi ją do urzędu gminy, to od 1 stycznia następnego roku gmina ma obowiązek finansować ją dotacją zgodnie z art. 80 lub 90 ustawy o systemie oświaty.

Tzw. inne formy edukacji przedszkolnej mogą być rejestrowane w mieszkaniach prywatnych, pod warunkiem spełniania przez nie odpowiednich standardów (patrz rozporządzenie MEN z czerwca 2008 r. na stronie Federacji Inicjatyw Oświatowych).

Problemem edukacji szkolnej jest to, że obecnie w wielu szkołach warunki nie są dobre, także dla dzieci starszych. Być może dlatego wyniki badań PISA z 2001 r. mówią o tym, że polska szkoła jest jedną z najmniej lubianych przez uczniów w Europie.

Zorganizowani rodzice mogą jednak pomóc każdej szkole zmienić się w miejsce przyjazne dzieciom. Muszą tylko nauczyć się wspólnie działać i uwierzyć, że są wolnymi obywatelami w wolnym kraju, którzy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek zmieniać otaczającą rzeczywistość na lepszą dla ich dzieci i rodzin.

Jeśli rodzice zaczną organizować się w stowarzyszenia, będą mogli zakładać placówki edukacji przedszkolnej i w zorganizowany sposób wspierać szkoły, aby stały się przyjazne małym dzieciom. Pomysł obniżenia wieku obowiązku szkolnego do szóstego roku życia nie będzie budził sprzeciwu rodziców, jeśli małe dzieci będą miały w szkołach warunki takie, jakie mają w przedszkolach, a oni sami będą mieli wpływ na to, jak działa placówka, w której ich dziecko się uczy.

 

Prezes Zarządu FIO
Alina Kozińska-Bałdyga

Wiceprezes Zarządu FIO
Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Wiceprezes Zarządu FIO
Mikołaj Gassen-Piekarski

 

Do góry | Wstecz