Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły Propozycje do ustawy
Propozycje do ustawy


Propozycje senatorów

Ikonka pdf

Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (poprawki przyjęte na posiedzeniu 5.02.2009 r.)

Ikonka pdf

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu z 3.02.2009 do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 
Propozycje posłów

Ikonka pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tekst ujednolicony, z wyróżnionymi zmianami, które wprowadził Sejm (druk senacki nr 431)

Ikonka pdf

Ustawa o  zmianie  ustawy  o  systemie oświaty  oraz  o  zmianie  niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23.01.2009 r., przekazana do  rozpatrzenia  przez  Senat (druk senacki nr 431)

 
Propozycje FIO

Ikonka pdf

Ikonka doc

Uwagi i poprawki Federacji Inicjatyw Oświatowych do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (wyjątki z projektu – wersja z 2.02.2009 r.)

Ikonka pdf

Ikonka doc

Uwagi i poprawki Federacji Inicjatyw Oświatowych do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (wyjątki z projektu – wersja z 18.01.2009 r.)

 
Propozycje MEN

Ikonka pdf

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1343) z 6.11.2008 r.