Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły Propozycje do ustawy Propozycje FIO
Propozycje FIO

Ikonka pdf

Ikonka doc

Uwagi i poprawki Federacji Inicjatyw Oświatowych do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (wyjątki z projektu – wersja z 2.02.2009 r.)

Ikonka pdf

Ikonka doc

Uwagi i poprawki Federacji Inicjatyw Oświatowych do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (wyjątki z projektu – wersja z 18.01.2009 r.)