Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły Listy i opinie Stanowisko FAOW, 9.02.2009
Stanowisko FAOW, 9.02.2009

 

Stanowisko Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w sprawie inicjatywy „Ratuj Szkoły”

 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich od lat wspiera lokalne inicjatywy rodziców i mieszkańców wsi, którzy podejmują trud powołania stowarzyszenia wiejskiego celem uratowania szkoły. Jako platforma organizacji działających na wsi szczególnie doceniamy wszelkie oddolne inicjatywy wiejskie, które zapobiegają degradacji wsi i małych miejscowości. Kilka stowarzyszeń wiejskich prowadzących małe szkoły lub przedszkola to organizacje członkowskie  FAOW, przede wszystkim jednak od samego początku współpracujemy i wspieramy działania  Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Pragniemy z całej mocy potwierdzić słuszność postulatów przedkładanych przez Federację Inicjatyw Oświatowych w ramach jej stanowiska wobec projektu zmian w ustawie o systemie oświaty.

Szczególnie pragniemy podkreślić nasze poparcie dla zapewnienia prawa pierwszeństwa w przejmowaniu szkół przez lokalne stowarzyszenia rodziców. Na podstawie doświadczeń członków FAOW uważamy, że lokalne, wiejskie stowarzyszenia rodziców i mieszkańców powinny mieć zagwarantowane prawo przejęcia szkoły przed osobą fizyczną, fundacją tworzoną z inicjatywy władz gminy czy organizacją pozarządową spoza terenu gminy. Uważamy, że podejmowanie ważnych  decyzji dotyczących danej wspólnoty wiejskiej winno odbywać się z uwzględnieniem opinii zebrania wiejskiego. Sprawa przekazania szkoły przez radę gminy z pewnością do takich decyzji należy.  Dbałość o podstawowe zasady demokracji oraz subsydiarności winna skłaniać do włączenia w proces decyzyjny (współdecydowanie) również radę rodziców przekazywanej szkoły.

Całkowicie zgadzamy się z argumentacją wskazującą na specyfikę szkoły wiejskiej. Jeżeli chcemy dbać o żywotność polskiej wsi i nie doprowadzić do jej dramatycznego uwsteczniania się, winniśmy zadbać o podstawowe czynniki tworzenia kapitału społecznego wspólnot wiejskich – wśród których szkoła wiejska od wieków jest bodaj najważniejszym elementem.

Na koniec jako prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich  i jednoczesne prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza, które od września 2008 roku prowadzi  Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Józefa Blechacza w Olszewce zapraszam wszystkich, których nie przekonują słowa do wizyty w jednej z małych wiejskich szkół (choćby jednej z  pięciu w powiecie nakielskim).

Ryszard Kamiński
Prezes FAOW

Wstecz