4.02.2009

 

Na wspólnym posiedzeniu senackich komisji: edukacji i samorządu przyjęto propozycje poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Senator Władysław Ortyl zgłosił wnioski o uwzględnienie zmian dotyczących przekazywania szkół, przygotowanych przez Federację Inicjatyw Oświatowych. Nie zyskały one poparcia większości senatorów.

Przyjęto natomiast zmiany upraszczające procedurę obniżania wieku obowiązku szkolnego – przyjmowania dzieci 6-letnich do szkół w okresie przejściowym.

 

Wstecz