3.02.2009

 

Senackie komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 431).

Na posiedzeniach obu komisji przedstawicielki FIO, A.Kozińska-Bałdyga i E.Tołwińska-Królikowska, zwróciły uwagę na konieczność wprowadzenia do ustawy zmian dotyczących:

  • obowiązku informowania rodziców i społeczności lokalnej przez samorząd o zamiarze przekazania szkoły,
  • opisu trybu wyboru nowego organu prowadzącego szkołę,
  • nadmiernie uciążliwego (dla samorządu i jednostki kontrolowanej) trybu kontroli wykorzystania dotacji,
  • braku dotacji od pierwszego dnia działania dla szkół powstających w miejsce likwidowanych szkół samorządowych.

W Komisji Nauki, Edukacji i Sportu szczególnie ważny był z naszego punktu widzenia glos senatora Ryszarda Góreckiego, który zwrócił uwagę na problem, który może się pojawić w związku z zapisem o wykorzystywaniu dotacji jedynie na wydatki bieżące.

W czasie obrad Komisji Samorządu i Administracji Państwowej szczególnie ważne były wypowiedzi senatora Władysława Ortyla, który podniósł kwestię pominięcia rodziców i mieszkańców wsi w procedurze wyboru nowego organu prowadzącego przekazaną szkołę.

Liczyliśmy zwłaszcza na głos senatora Ireneusza Niewiarowskiego – Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Niestety senator wyszedł zaraz po podpisaniu listy obecności.

 

Wstecz